Jumat, April 03, 2009

Ayat Sajdah

. Jumat, April 03, 2009

Ayat Sajdah adalah ayat dalam Al-Quran yang ketika selesai membacanya disunnahkan untuk melakukan sujud Tilawah.
Terdapat 15 ayat Sajdah di dalam Al-Quran.

 1. Al-A'raf : 206
 2. Ar-Ra'd : 15
 3. An-Nahl : 50
 4. Al-Isra' : 109
 5. Maryam : 58
 6. Al-Hajj : 18
 7. Al-Hajj : 77
 8. Al-Furqon : 60
 9. An-Naml : 26
 10. As-Sajdah : 15
 11. Sad : 24
 12. Fussilat : 38
 13. An-Najm : 62
 14. Al-Insyiqaq : 21
 15. Al-'Alaq : 19
Rasulullah menjelaskan keutamaan sujud Tilawah, "Apabila anak Adam membaca ayat Sajdah, lalu ia bersujud maka setan menyingkir sambil menangis dan berkata, 'Sugguh celaka! anak Adam telah diperintahkan bersujud, lalu ia bersujud, maka baginya surga. Aku telah diperintahkan untuk bersujud, tapi aku durhaka, maka bagiku neraka.'" (H.R. Ibnu Abi syaybah).
Hukum melakukkan sujud Tilawah adalah sunnah.
Tatacara melakukan sujud Tilawah:
 • Setelah selesai membaca ayat Sajdah, bertakbir dan bersujud satu kali.
 • Ketika sujud, membaca doa

SAJADA WAJ-HIYA LILLADZII KHALAQAHUU, WA SYAQQA SAM’AHU, WA BASHARAHU, BIHAULIHI, WA QUWWATIHI FATABAARAKALLAAHU AHSANUL KHAALIQIIN.

Artinya : Wajahku telah bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakannya, memisahkan (memfungsikan) pendengaran dan penglihatannya dengan kemampuan dan kekuatan-Nya. Maha Suci Allah, sebaik-baik Pencipta.

0 komentar: